Tag flytt Stockholm

29 Dec

Att välja flyttfirma – inte för alla

Ship Lines ansvarar inte för några skador på last, eller relaterade skador som orsakats på grund av sen ankomst eller utebliven last. Det finns hundratals leverantörer av flytt- och omlokaliseringsstöd över hela USA, både för den lokala och långväga flytten. Av praktiska skäl betyder detta ingenting för dig, eftersom du inte kommer att hantera det […]

READ MORE